AK Mašín

Právní pomoc ve věcech dopravních nehod

Více než 40 let zkušeností

Vysoce kvalifikované právní služby

Konzultace zdarma

AK Mašín

Zastoupíme vás při dopravní nehodě

Vítáme Vás na stránkách advokátní kanceláře Mgr. Emanuela Mašína.

Naše advokátní kancelář, to je více než 20 let zkušeností s právním zastupováním ve věcech dopravních nehod, ale i v jiných oblastech. Obhajovali jsme a zastupovali jsme přes 3.000 klientů po celé České republice.

Mgr. Emanuel Mašín pracuje jako advokát od roku 2001, brzy se ve své praxi zaměřil na otázky ohledně náhrady škody a s tím související problematiku dopravních nehod. Patří k uznávaným odborníkům v tomto oboru. Tým jeho advokátní kanceláře tvoří dále advokát Mgr. David Daněk a vedoucí sekretariátu Radka Hartlová.

 Díky vysoké specializaci je naše kancelář schopna zajistit účinnou právní pomoc v široké problematice dopravních nehod, spolupracujeme se soudními znalci z oboru silniční dopravy a zdravotnictví.

Dlouholeté zkušenosti nám umožňují poskytnout vysoce kvalifikovanou právní službu jednak při uplatňování náhrady škody, na kterou máte jako poškozený při dopravní nehodě nárok, a jednak při obhajobě v trestním řízení, pokud je Vám způsobení dopravní nehody kladeno za vinu. Zastupujeme klienty i v souvisejících oblastech, kterými jsou např. přestupkové řízení, řízení o ochraně osobnosti.

Jsme tak připraveni Vám pomoci ve všech složitých a nepříjemných situacích, které s sebou přináší účast na dopravní nehodě.

Advokátní kancelář

Mgr. Emanuel Maším
Pavla Švandy ze Semčic 12
PSČ 150 00 -Praha 5

Kontaktní údaje

Telefon

+420 257 324 579

Mobil

+420 777 119 334

Mapa

Copyright ©2021 akmasin.cz