AK Mašín

Ceník

Neváhejte nás oslovit s žádostí o pomoc a právní zastoupení. Představa, že kvalitní advokátní pomoc je cenově nedostupná, u nás neplatí. Nedojde-li během první porady k dohodě o poskytnutí právních služeb a jejich ceně, bude tato porada zdarma.

Odměnu za naše právní služby lze určit vzájemnou dohodou nebo je možné určit odměnu podle advokátního tarifu (vyhl. č. 177/1996 Sb.). V některých případech je praktická též dohoda o odměně vyměřené procentem z vymožené částky. Odměna je vždy přiměřená nárokům klienta.

V České republice funguje celá řada advokátů i obchodních společností, které nabízejí pomoc v oblasti dopravních nehod a poskytují asistenci při vyřizování náhrady škody. V naší praxi jsme se setkali s klienty, kteří služeb těchto společností využili nebo jimi byli osloveni a měli jsme proto možnost se seznámit s kvalitou a cenou jimi nabízených služeb. Musíme důrazně doporučit pečlivé prostudování smlouvy, kterou Vám tyto společnosti nabídnou k podpisu, neboť se nejedná vždy o seriozní nabídky. Společnosti účtují 30 až 40 % z vymožené částky, což lze považovat za nepřiměřeně vysokou odměnu, zvláště vzhledem k tomu, že se jedná o peníze, které náleží poškozenému za škodu, kterou při nehodě utrpěl.

V naší kanceláři je odměna účtována dle náročnosti práce a pohybuje se zpravidla ve výši 10 až 20 % z částky, kterou obdržíte na náhradě škody a je splatná samozřejmě až poté, co náhradu škody obdržíte.

  Více než 40 let zkušeností

  Vysoce kvalifikované právní služby

  Konzultace zdarma

  Advokátní kancelář

  Mgr. Emanuel Maším
  Pavla Švandy ze Semčic 12
  PSČ 150 00 -Praha 5

  Kontaktní údaje

  Telefon

  +420 257 324 579

  Mobil

  +420 777 119 334

  Mapa

  Copyright ©2021 akmasin.cz