AK Mašín

Občanské právo

Poskytujeme právní zastoupení v občanskoprávních sporech před soudy ČR všech stupňů. Především ve věcech náhrady škody a ochrany osobnosti.

Vyřizování náhrady škody s povinnými osobami, vedení jednání o smírném vyřešení věci, popřípadě zastupování v soudních sporech.

Právní pomoc ve věcech ochrany osobnosti, jednání o poskytnutí přiměřeného zadostiučinění –náhrady nemajetkové újmy v penězích.

Pomoc ve věcech medicínského práva, při pochybení lékařů či nemocnic. Zastupování při likvidaci škod z úrazů ve školských zařízeních.

Poskytujeme právní zastoupení při řešení pojistných událostí, jednání s pojišťovnami, případně zastupování při soudních sporech s nimi.

  Více než 40 let zkušeností

  Vysoce kvalifikované právní služby

  Konzultace zdarma

  Advokátní kancelář

  Mgr. Emanuel Maším
  Pavla Švandy ze Semčic 12
  PSČ 150 00 -Praha 5

  Kontaktní údaje

  Telefon

  +420 257 324 579

  Mobil

  +420 777 119 334

  Mapa

  Copyright ©2021 akmasin.cz