AK Mašín

Zastupování poškozených

Nárok na náhradu škody

Poškozeným z dopravních nehod, popřípadě pozůstalým po obětech dopravních nehod vzniká nárok na náhradu škody. Jde o odškodnění za bolestné, za ztížení společenského uplatnění (trvalé následky), jednorázové odškodnění za smrt blízké osoby, za ztrátu na výdělku či na zisku, za věcnou škodu a za účelně vynaložené náklady spojené s léčením.

Zastoupení při jednání o škode

Nabízíme Vám právní zastoupení při jednání o této škodě, ať již v rámci smírného řešení s pojišťovnou provozovatele vozidla, jímž byla škoda způsobena, popřípadě s Českou kanceláří pojistitelů, nebo při soudním sporu o náhradě škody.

Právní zastoupení v trestním řízení

Poskytujeme právní zastupování poškozeného v trestním řízení – adhezním řízení, vedeného proti viníkovi nehody. Jednání s viníkem nehody o odškodnění nad rámec plnění pojišťovny, u které byl provozovatel vozidla pojištěn pro odpovědnost z provozu vozidla (povinné ručení).

  Více než 40 let zkušeností

  Vysoce kvalifikované právní služby

  Konzultace zdarma

  Advokátní kancelář

  Mgr. Emanuel Maším
  Pavla Švandy ze Semčic 12
  PSČ 150 00 -Praha 5

  Kontaktní údaje

  Telefon

  +420 257 324 579

  Mobil

  +420 777 119 334

  Mapa

  Copyright ©2021 akmasin.cz